Dịch vụ thu phí

1. Dịch vụ Tư vấn thông tin:
Tư vấn người dùng tin trong việc định hướng các nguồn tin trong và ngoài nước, phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.
2. Dịch vụ cung cấp thông tin theo yêu cầu:
   - Biên soạn thư mục địa chí và thư mục chuyên đề theo yêu cầu;
   -Xây dựng các bộ sưu tập dạng giấy /hoặc dạng số hóa các tài liệu địa chí và thư mục chuyên đề theo yêu cầu;
   -Sao từ bản gốc (photocopy/ số hoá);
   -Số hóa: dạng văn bản (text), dạng ảnh [jpg, tiff, png, raw..]...
  Chỉ dẫn, hướng dẫn cụ thể để người dùng tin tiếp cận mọi nguồn tin của Trung tâm TT-TV, hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin của Trung tâm.
  Khi người dùng tin có yêu cầu được cung cấp thông tin, tài liệu, bộ phận Tư vấn thông tin sẽ ghi nhận yêu cầu, chuyển đến nơi thực hiện tìm kiếm thông tin theo yêu cầu và cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng tin  đúng thời hạn, đúng hình thức đã yêu cầu và thoả thuận.
3.Cung cấp các dịch vụ đa phương tiện:   
Người dùng tin có thể sử dụng phòng tra cứu thông tin để truy cập, khai thác các dạng tài liệu điện tử mà Trung tâm đang có, Hiện tại, Trung tâm có 120 máy vi tính được kết nối mạng nội bộ và Internet, cài đặt các phần mềm ứng dụng phù hợp giúp người dùng tin truy cập đến các CSDL toàn văn, các bộ sưu tập tài liệu số hoá của Trung tâm hoặc sử dụng băng, đĩa CD-ROM. [liên hệ].
Các tiện ích Trung tâm TT-TV có thể cung cấp:
   -Khu vực sử dụng máy tính của Trung tâm: 120 máy vi tính;
   -Khu vực sử dụng laptop của cá nhân;
   -Đường truyền Internet hữu tuyến và wifi với nhiều điểm truy cập;
   -CSDL, băng, đĩa CD, DVD: hơn 10.000 tên tài liệu bao quát mọi lĩnh vực.
Các CSDL trực tuyến:
   -Cơ sở dữ liệu Proquest (đối với người dùng tin trong trường)
   -Cơ sở dữ liệu tailieu.vn (đối với người dùng trong trường)
   - Tài liệu nội sinh DSpace (đối với người dùng trong trường)
   - Bộ sưu tập Greenstone (đối với người dùng trong và ngoài trường)
4. Dịch vụ in ấn, sao lưu, số hoá tài liệu: photo, sao chép, số hoá tài liệu qua các thiết bị ngoại vi như: băng, đĩa, truy xuất các thông tin số hoá theo định dạng mong muốn của người dùng tin. [liên hệ]
5Các dịch vụ có thu phí khác:
   -Dịch vụ số hóa tài liệu [xem] : Dịch vụ xây dựng bộ sưu tập số: Dành cho các cơ quan thông tin – thư viện, các tổ chức, cá nhân... sản phẩm của loại dịch vụ này ở dạng: thư mục, toàn văn, danh mục.... tùy theo yêu cầu.
   -Dịch vụ tư vấn tổ chức, sắp xếp thư viện [xem]