dnulib.edu.vn

Thứ Sáu, 21 tháng 6 năm 2019 - 00:19:31 (GMT+7)

Cỡ chữ

Menu Style

Cpanel

Nội quy sử dụng Trung tâm TT-TV

Nội quy này bảo vệ quyền lợi của người dùng tin và đảm bảo hoạt động của Trung tâm TT-TV ngày càng có hiệu quả hơn. Người dùng tin cần thể hiện tính tự giác trong việc tuân thủ nội quy.
I. Giờ phục vụ:
Sáng: 07h15 đến 11h15.                                                                  
Chiều: 13h15 đến 16h15.
Tối: 16h30 đến 19h15 (Theo chỉ đạo của Ban Giám Hiệu, nếu có)
II. Người dùng tin
Tất cả giảng viên, công chức, viên chức và sinh viên của Trường Đại học Đồng Nai là người dùng tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
Thẻ Thư viện
•  Thẻ Thư viện hợp lệ là thẻ do Trung tâm TT-TV Trường Đại học Đồng Nai cấp và được đăng ký một lần duy nhất tại Bộ phận đăng ký của Trung tâm Thông tin - Thư viện. Đối với sinh viên, học viên Trung tâm lập thủ tục làm thẻ và tập huấn sử dụng Thư viện theo lớp vào đầu khoá học. Thẻ được cấp một lần và sử dụng trong suốt khoá học.
•  Những thẻ bị hư hỏng hoặc bị mất cần thông báo ngay cho Bộ phận đăng ký để được hướng dẫn.
III. Sử dụng Trung tâm Thông tin - Thư viện
•  Khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện trong Trung tâm phải có Thẻ Thư viện để kiểm soát là bắt buộc.
•  Không được sử dụng Thẻ của người khác vào Trung tâm Thông tin - Thư viện.
1. Mượn tài liệu tại Trung tâm Thông tin - Thư viện
•  Người dùng tin xuất trình Thẻ Thư viện để đăng ký vào hệ thống mượn - trả mỗi khi muốn mượn tài liệu để đọc tại chỗ hoặc mang về nhà. (Trung tâm ưu tiên và khuyến khích việc mượn đọc tại chỗ.)
•  Những tư liệu hiện có trong tình trạng sẵn sàng phục vụ theo quy định của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
•  Chính sách lưu thông tài liệu (mượn/ trả tài liệu) do Trung tâm Thông tin - Thư viện quy định theo từng thời kỳ nhất định và được thông báo tại Trung tâm.
•  Trước thời điểm đóng cửa 15 phút, Dịch vụ lưu hành tạm ngưng việc phục vụ.
Số lượng đầu tên tài liệu và thời hạn mượn tài liệu về nhà được quy định theo chính sách lưu thông như sau:
•  Giảng viên, cán bộ, viên chức: được mượn tối đa 3 đầu tên tài liệu/ 01 lần (mượn về nhà) trong thời hạn 30 ngày (đổi với những người trực tiếp tham gia giảng dạy: có thể kéo dài thời gian đến khi xong chuyên đề giảng dạy) và được gia hạn 1 lần 15 ngày. Hạn ngạch: 18 đầu tên tài liệu/ người. Mượn đọc tại chổ: 02 tài liệu/ lần (tại phòng Đọc hoặc phòng Tham khảo) và phải hoàn trả trong ngày.
•  Sinh viên: được mượn tối đa 3 đầu tên tài liệu/ 01 lần (mượn về nhà)  trong thời hạn 15 ngày  và được gia hạn 1 lần 7 ngày. Hạn ngạch: 10 đầu tên tài liệu/ SV. Mượn đọc tại chổ: 01 tài liệu/ lần (tại phòng Đọc) và phải hoàn trả trong ngày.
Tài liệu chỉ được phép gia hạn khi nào chúng không được một người khác yêu cầu hoặc số lượng còn lại trong kho nằm trong hạn định được phép cho mượn về nhà.
2. Trả tài liệu.
•  Thời hạn trả tài liệu mượn về nhà được Trung tâm quy định và  thông báo cho Người dùng tin ngay sau khi mượn và được ghi ở phiếu sách.
•  Người dùng tin có trách nhiệm trả lại các tài liệu đã mượn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện đúng thời hạn quy định.
Bất kỳ tài liệu nào đều có thể được yêu cầu thu về trước kỳ hạn theo kế hoạch đột xuất của Trung tâm. Trong thời hạn 7 ngày nhận được yêu cầu thu hồi tài liệu, Người dùng tin phải hoàn tất việc trả tài liệu đó cho Trung tâm.
•  Vào cuối mỗi năm học theo quy định, Người dùng tin phải trả lại toàn bộ tài liệu đã mượn và phải thanh toán tất cả các khoản nợ (nếu có). Những khoản nợ đối với Trung tâm Thông tin - Thư viện phải được xử lý; sinh viên vi phạm có thể không được nhận kết quả đăng ký môn học của kỳ học kế tiếp, hoăc có thể bị tạm giữ các loại chứng chỉ, bằng tốt nghiệp.
Xử lý trả tài liệu trễ hạn
•  Nếu quá thời hạn được phép mượn về nhà hoặc trả lại trễ hạn so với yêu cầu thu hồi tài liệu của Trung tâm TT-TV, Người dùng tin phải chịu một khoản phí phạt trễ hạn được tính theo ngày (tính cả ngày lễ, nghỉ) do Trung tâm Thông tin - Thư viện quy định.
• Chỉ khi nào thanh toán xong các khoản trả trễ hạn, người dùng tin mới có thể mượn tiếp các tài liệu khác mặc dù chưa mượn vượt quá số lượng tối đa được phép mượn.
Làm hỏng hoặc mất tài liệu của Trung tâm Thông tin - Thư viện
•  Sách và các tài liệu khác không được làm hư hỏng, mất trang hoặc viết, vẽ, đánh dấu bằng bất kỳ loại mực nào.
•  Người dùng tin làm hỏng hoặc làm mất tài liệu của Trung tâm TT-TV sẽ phải bồi thường chi phí tương ứng cho việc mua lại hoặc tái tạo thay thế tài liệu đó.
•  Gây thiệt hại về tài sản của Trung tâm Thông tin - Thư viện, người dùng tin sẽ phải bồi thường hoặc bị xử lý theo quy định của nhà trường.
•  Mã vạch, nhãn gáy và  phiếu sách bị hư hỏng hoặc bị mất, người dùng tin phải chịu trách nhiệm bồi thường.
3. Hành vi trong Trung tâm Thông tin - Thư viện
•  Người dùng tin phải trình xuất Thẻ Thư viện khi được viên chức Trung tâm TT-TV yêu cầu.
•  Không được mang tài liệu hay vật dụng cá nhân vào các phòng đọc ngoại trừ quyển vở hay tập giấy trắng và dụng cụ học tập. Mọi tư liệu, vật dụng mang theo trái phép có thể bị tạm giữ.
•  Không được phép ăn, uống và hút thuốc lá trong Trung tâm Thông tin - Thư viện.
•  Ăn mặc lịch sự, không đội mũ khi vào Trung tâm Thông tin - Thư viện.
• Đảm bảo sự yên tĩnh trong Trung tâm Thông tin - Thư viện. Máy điện thoại di động và các máy nghe nhạc bỏ túi khác không được sử dụng trong các phòng đọc, phòng truy cập dữ liệu.
4. Trách nhiệm đối với các vật dụng cá nhân của người dùng tin
•  Trung tâm Thông tin - Thư viện có các tủ đựng tư trang để người dùng tin tự gửi những vật dụng cá nhân một cách gọn gàng trước khi vào các phòng đọc, phòng internet, … Lưu ý:  Không để tiền bạc, đồ trang sức, vật dụng quý giá ở nơi gửi túi, cặp sách.
•  Trong trường hợp không còn ngăn tủ, người dùng tin có thể gửi những vật dụng cá nhân của mình cho viên chức của Trung tâm ở Bàn đăng ký và nhận thẻ kiểm soát để có thể nhận lại vật dụng của mình.
IV. Quy định sử dụng máy vi tính và các trang thiết bị khác tại Trung tâm:
- Người dùng tin truy cập thông tin tại phòng tra cứu thông tin 1 (tầng 3), phòng tra cứu thông tin 2 (tầng 5).
- Thời gian truy cập 60 phút /người /1 lần truy cập Internet (Đối với sinh viên).
1. Xuất trình Thẻ Thư viện khi vào phòng Truy cập dữ liệu.
2. Chỉ sử dụng máy vi tính trong phòng Truy cập dữ liệu vào các mục đích tra tìm thông tin, tài liệu.
3. Những điều nghiêm cấm, không được làm trong phòng Truy cập dữ liệu:
  Không được mở, xem, sửa, thay đổi hoặc xóa cấu hình, trình ứng dụng và các option trên máy; không được cài đặt bất cứ phần mềm nào khác vào máy tính của Trung tâm.
  Không được phép xóa, thay đổi hay chỉnh sửa các thông tin trên cơ sở dữ liệu của Trung tâm.
Không được phép truy cập các trang web có nội dung không phù hợp với mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.
• Không được tự ý sử dụng đĩa CD, DVD tại phòng máy, đối với các thiết bị lưu trữ khác phải được kiểm tra virus trước khi sử dụng.
Không được thay đổi vị trí, chỉnh sửa hay lắp đặt các thiết bị khác trong Trung tâm.
•Không được hút thuốc, ăn uống, làm ồn trong Trung tâm TT-TV.
Nghiêm cấm việc sử dụng mạng internet để phát tán những thông tin, tài liệu vi phạm pháp luật hoặc có tính chất nguy hại đến an ninh quốc gia; đe dọa hoặc tấn công người khác.
4.Nếu có nhu cầu in ấn, sao chép tài liệu phải do viên chức của Trung tâm đảm trách nhằm đảm bảo không vi phạm luật bản quyền và phải trả lệ phí theo quy định.
5. Người sử dụng phải có ý thức bảo vệ an toàn thiết bị và mạng máy tính.
6. Phải tuân thủ các quy định về phòng chống cháy, nổ.
7. Nếu người sử dụng vi phạm nội quy, tùy theo mức độ nặng nhẹ nhà trường sẽ có hình thức xử lý thích đáng.
alt
 
 
 
 
 

Suy ngẫm

* Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
* Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn...
* Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
* Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương.
    * Sưu tầm *

Tra theo từ điển:

Tri ân các nhà tài trợ

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân sau đây đã tài trợ nhiều tài liệu quí báu cho Trung tâm:
* Nhà Xuất bản Văn học Việt Nam;
* Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam;
* Nhà Xuất bản Thế giới;
* Cty Tài liệu Trực tuyến ViNa;
* Đại Sứ Quán Thái Lan;
* Nhà Sách Thăng Long;
* Trường Đại học Thủ Dầu Một;
* Trường Đại học Đồng Tháp;
* Thầy Bùi Công Thuấn;
* Bác Phan Văn Trang - Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai;
* Thầy giáo quá cố Trần Ngọc Châu và gia đình;
* Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Việt và gia đình;
* PGS.TS Phù Chí Hoà - Trường Đại học Đà Lạt;

Trường Đại học Đồng Nai

Hello Me

Đang truy cập: