dnulib.edu.vn

Thứ Sáu, 21 tháng 6 năm 2019 - 00:01:11 (GMT+7)

Cỡ chữ

Menu Style

Cpanel

Các khái niệm cơ bản về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 
ThS. Lê Tấn Huỳnh Cẩm Giang - TT Nghiên cứu GD Đại học - Viện Nghiên cứu Giáo dục
    (Trích dịch từ  Báo cáo của Ủy ban về Tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục đại học thuộc Ban Tư vấn Trung ương về Giáo dục Ấn Độ năm 2005) 
1. Khái niệm tự chủ
Tự chủ là một hệ giải pháp có cấu trúc chặt chẽ nhắm đến việc cải thiện môi trường giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. Bản thân sự tự chủ không phải là một bảo đảm về chất lượng cao và không tự chủ không có nghĩa là ngăn trở các cải cách. Các yếu tố cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục là năng lực và thái độ học tập của sinh viên, tầm nhìn và tính năng động của hệ thống quản lý, và sự tín nhiệm của xã hội đối với sản phẩm đào tạo. Người ta mong đợi là sự tự chủ sẽ cho phép sẽ tạo ra một nền tảng để phát triển những yếu tố này hơn là một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau với tất cả những điều kiện mâu thuẫn làm kéo giảm chất lượng giáo dục đại học. Đã có những bằng chứng về sự thành công ở các trường cao đẳng tự chủ đáp ứng được sự mong đợi đó.
Hạt nhân của khái niệm tự chủ là văn hoá quản lý phân quyền. Sự phân cấp về trách nhiệm công việc và trách nhiệm giải trình trong học thuật cũng như là trong các chức năng quản lý được tiến hành đồng thời là điều thiết yếu để đảm bảo sự thành công trong tự chủ. Có một sự khó hiểu, đó là sự do dự rất lớn của một bộ phận quan chức cấp cao trong việc phân chia trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc. Đồng thời, cũng có sự do dự ở một số bộ phận chức năng trong việc nhận lãnh trách nhiệm được phân cấp. Đã có những cơ sở tự chủ hoá thành công nhờ vào năng lực lãnh đạo thiết lập được các nền tảng vững chắc và hoạch định được lộ trình, trong khi một số người khác không dám dấn thân vào cuộc thử nghiệm. Có một kết luận rút ra ở đây là bắt tay vào việc giải quyết vấn đề ngay lập tức thì tốt hơn là đợi đến khi đã muộn.
Việc thực hiện thành công tiến trình tự chủ đòi hỏi sự đồng tâm hiệp lực của sinh viên, giáo viên, và giới quản lý giáo dục. Mọi người cần sẵn lòng nhận lãnh trách nhiệm quan trọng tương ứng với vai trò của mình trong tự chủ. Hệ thống đảm bảo chất lượng cần được sự quan tâm của tất cả các bên liên quan trong mỗi bước đi của tiến trình tự chủ. Cơ sở hạ tầng cho việc triển khai các tiến trình tự chủ như là cải cách nội dung chương trình, hệ thống kiểm tra đánh giá, các phương pháp giảng dạy, hỗ trợ học tập, ...đều yêu cầu không chỉ nguồn lực tài chính hỗ trợ mà còn phải tiếp tục bồi dưỡng và nâng chất giáo viên. Do đó, các cơ sở giáo dục tự chủ cần phải tìm kiếm và sử dụng các nguồn lực một cách có kế hoạch, có kiểm soát. Sự phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách của chính phủ dành cho giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học sẽ làm hạn chế tầm vóc hoạt động của giáo dục đại học, sẽ kéo theo những ảnh hưởng nghiêm trọng về lâu về dài.
Để có thể cải thiện nhanh chóng môi trường dạy và học và thúc đẩy tiến trình tự chủ của các cơ sở giáo dục, hệ thống giáo dục có thể cần phải thực thi một số giải pháp như là các chương trình đào tạo liên ngành, sự liên kết các cơ sở đào tạo để chia sẻ các nhiệm vụ học thuật, sự chuyển đổi tín chỉ giữa các phương cách đào tạo chẳng hạn.
2. Các vấn đề mấu chốt trong tự chủ
Vấn đề thiết yếu là tự chủ nên được xem như là một con đường để tìm kiếm phương cách thúc đẩy sự xuất sắc trong học thuật, trong quản lý tài chính, và trong quản trị của các cơ sở giáo dục. Đi chệch ra khỏi quỹ đạo đó, có thể kết luận một cách chắc chắn rằng tự chủ đã được sử dụng một cách sai lầm. Tự chủ trong học thuật là sự tự do của cơ sở giáo dục đại học trong việc quyết định những vấn đề thuộc về học thuật như là chương trình, tài liệu giảng dạy, phương pháp sư phạm, kỹ thuật đánh giá thành quả học tập của sinh viên. Tự chủ trong quản trị là sự tự do của cơ sở đào tạo trong việc sắp xếp và tổ chức các sự kiện, các mối quan hệ liên quan đến công việc lập kế hoạch, tổ chức và điều phối. Sự tự do trong công việc như vậy sẽ thúc đẩy sự năng động và sự phát triển của từng cá nhân và kéo theo đó là sự vững mạnh của cơ sở giáo dục đại học. Sự tự chủ về tài chính là sự tự do của cơ sở đào tạo trong việc sử dụng các nguồn lực tài chính theo chiến lược ưu tiên mà mình lựa chọn. Tự chủ và tự chịu trách nhiệm là hai mặt của một vấn đề duy nhất. Trách nhiệm giải trình khiến các cơ sở giáo dục đai học phải điều chỉnh sự tự do đã được trao cho họ theo con đường của sự tự chủ.
Các vấn đề mấu chốt trong tự chủ
·  Sự kiểm soát nội bộ tiến trình tự chủ của các trường đại học
·  Sự giới hạn về tự chủ trong học thuật cũng có nghĩa là sự giới hạn hoạt động của đại học.
·  Sự can thiệp của chính quyền vào những vấn đề quan trọng như là bầu chọn phó hiệu trưởng, chức năng của ban quản trị và hội đồng khoa học
·  Quyền lực của chính quyền liên bang đối với đại học do luật pháp quy định
·  Quyền hạn theo luật định của hiệu trưởng
·  Sự bầu chọn các vị trí quyền lực trong trường đại học
·  Quy định về việc tổ chức các dịch vụ trong trường đại học
·  Nguồn lực tài chính như là một công cụ để thúc đẩy tự chủ đại học
·  Chính quyền tiểu bang kiểm soát việc mở trường cao đẳng mới hoặc hợp nhất các trường cao đẳng
·  Sự can thiệp thường xuyên của các quan chức ngành tư pháp vào những công việc liên quan đến các công việc của trường đại học
3. Mối quan hệ giữa tự chủ và trách nhiệm giải trình
Tự chủ là vấn đề tồn tại một thống tự kiểm soát có tính tin cậy đối với việc được toàn quyền ra quyết định cùng với sự hoàn toàn sẵn lòng với trách nhiệm giải trình. Và tự chủ cũng không chỉ là việc phân chia các quyền lực đã được chọn lọc. Trách nhiệm giải trình bao gồm trách nhiệm về học thuật, quản trị, và tài chính với các mục tiêu cụ thể cho từng nhân tố xác định bao gồm giáo viên, học sinh, nhân viên quản trị, và tất cả các thành viên khác có liên quan đến việc cung cấp một nền giáo dục có chất lượng vì sự tiến bộ xã hội. Công cụ để đo lường sự tự chịu trách nhiệm bao gồm cả bộ phận tự kiểm soát bên trong và cơ quan kiểm tra bên ngoài theo quy định, hệ thống khen thưởng bên trong khuyến khích trách nhiệm giải trình, khuyến khích những người đóng vai trò tiên phong trong sáng kiến và thực thi các giải pháp. Các hình thức chịu trách nhiệm giải trình bao gồm trách nhiệm giải trình của cá nhân đối với cấp quản lý trực tiếp, trách nhiệm giải trình trong nội bộ cơ sở giáo dục, trách nhiệm giải trình của cơ sở với bên ngoài, trách nhiệm giải trình của các cơ sở đối với hệ thống quản lý.
Những lợi thế mà tự chủ có thể mang lại là:
· Những giải pháp đột phá, các ý tưởng sáng tạo được khuyến khích và có cơ hội trở thành hiện thực
· Cơ hội khai thác tối đa mọi tiềm năng
· Chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học
· Giáo dục đại học phục vụ lợi ích xã hội
· Giáo viên cống hiến hết mình cho hệ thống giáo dục đại học
· Xây dựng niềm tin giữa sinh viên và giáo viên
· Minh bạch trong giảng dạy và đánh giá
· Gia tăng cơ hội cải tiến giáo dục
· Không phải mất nhiều thời gian với các thủ tục hành chính trong giáo dục đại học
Những nhược điểm về tự chủ đang tồn tại rõ ràng trong hệ thống giáo dục đại học ở Ấn Độ hiện nay là:
· Tự chủ hầu như chỉ được áp dụng cho các trường cao đẳng, không phải cho tất cả các cơ sở giáo dục đại học
· Quá trình tự chủ hoá của các cơ sở giáo dục đại học vẫn còn cần phải nỗ lực một thời gian lâu dài nữa.
· Các trường đại học hiện nay không hoàn toàn tự chủ về học thuật, về quản trị, và về tài chính, và chịu sự quản lý bởi các cơ quan của chính quyền tiểu bang
· Nguồn nhân lực quá hạn chế để có thể cải thiện hiệu quả của hệ thống
· Còn tồn tại một số vấn đề ở các dịch vụ cơ bản của giáo dục đại học
· Có một số trở ngại trong tiến trình tự chủ hoá; các cơ sở tự chủ đang phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt tài chính
· Sự yến kém mang tính hệ thống ở những nơi mà người lãnh đạo không ủng hộ tiến trình tự chủ
· Một bộ phận giáo viên không hài lòng về tình trạng lương bổng và cơ hội thăng tiến
· Một bộ phận sinh viên không hài lòng
· Tình trạng tập trung quyền lực, không giao việc cụ thể, dẫn đến những người đứng đầu các cơ sở giáo dục đại học cũng không đủ quyền hành để thực thi các cải cách cần thiết
Những lợi thế đạt được từ việc tuân thủ trách nhiệm giải trình
· hất lượng giáo dục đại học tiếp tục được duy trì và nâng cao
· Sinh viên phản hồi có hệ thống và có phương pháp để tạo ra điều kiện thuận lợi cho hệ thống giáo dục đại học phát triển theo hướng nâng cao chất lượng
· Giáo viên tự đánh giá công việc của mình để nhằm mục tiêu nâng cao lòng tự tin và năng lực
· Giúp xây dựng hệ thống tiêu chuẩn của chất lượng và trách nhiệm giải trình
· Kiểm soát và thiết lập sự cân bằng giữa trách nhiệm giải trình và chất lượng
· Tự đánh giá để định hướng sự phát triển của toàn hệ thống giáo dục đại học
Những yếu kém về trách nhiệm giải trình đang tồn tại trong hệ thống giáo dục đại học Ấn Độ là:
· Thiếu sự giám sát có hiệu quả và điều phối nguồn quỹ tự có của các cơ sở giáo dục đại học
· Chỉ có giáo viên tự đánh giá và chịu trách nhiệm giải trình về công việc của mình, những người quản lý thì không làm động tác này
· Thiếu hụt về nguồn lực tài chính cho các mục tiêu đặc biệt và các dịch vụ cơ bản của hệ thống giáo dục đại học
· Sự không hài lòng của sinh viên, của các khoa về hệ thống đánh giá
4. Tiêu chuẩn của tự chủ và trách nhiệm giải trình
Tiêu chuẩn này được phát triển bởi tổ chức NAAC và rất hữu ích trong việc vận dụng hiệu quả trong tất cả các cơ sở giáo dục đại học. Về cơ bản tiêu chuẩn này bao gồm:
· Sẵn lòng chấp nhận quyền làm chủ tập thể trong các vấn đề liên quan đến chất lượng bằng phương pháp tự đánh giá và đánh giá hàng ngang về các vấn đề giáo viên, sinh viên, chương trình.
· Tăng cường khả năng liên thông ngang trong giáo dục đại học
· Cấu trúc lại chương trình giảng dạy để cập nhật kiến thức kết hợp với rèn luyện tốt về kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý và khởi nghiệp
· Cập nhập về phương pháp dạy học và phương pháp thiết kế học phần
· Cải tiến các loại văn bản giấy tờ theo hướng tận dụng hơn nữa những của tiện ích công nghệ thông tin
· Cải tiến dịch vụ sinh viên về công nghệ thông tin trên cơ sở nguồn lực phục vụ học tập và dịch vụ hỗ trợ
· Chăm sóc tốt hơn về sức khỏe cho sinh viên và người thân
5.Hệ thống đảm bảo chất lượng
Hệ thống đảm bảo chất lượng là vấn đề đánh giá và cải tiến quá trình làm việc của giáo viên, sinh viên, và nhân viên quản trị trong toàn bộ cơ sở giáo dục đại học theo một cách thức tổng quát và với một quan điểm thực tế về tình trạng hiện tại của cơ sở đó so với các tiêu chuẩn về học thuật của giáo dục đại học.
Các mục tiêu chủ yếu của hệ thống quản lý chất lượng
·  Xây dựng một hệ thống đánh giá quá trình thực hiện các mục tiêu đã được xác định trong cơ sở giáo dục đại học
·  Loại bỏ sự thiên lệch, thành kiến, chủ quan khi đánh giá
·  Thúc đẩy tiếp tục đạt tới trình độ cao hơn về chất lượng
·  Giới thiệu một cơ chế vô hình nhưng hiệu quả trong quản lý giáo dục
·  Động viên giáo viên đóng góp tích cực cho việc cải tiến các tiêu chuẩn giáo dục và sự phát triển về văn hoá học đường
·  Tạo ra một cơ cấu khả thi để đánh giá quá trình làm việc bằng cách xây dựng một hệ thống tưởng thưởng và động viên thích hợp
Thuận lợi
Những điểm thuận lợi của hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục với tư cách là một công cụ đánh giá quá trình làm việc là:
· Tính chính quy trong giảng dạy và sự tiến bộ trong giáo dục
· Cơ hội tiến bộ về nghề nghiệp cho giáo viên
· Nhận thức về sự xuất sắc trong chuyên môn
· Cải tiến các tiêu chuẩn chất lượng trong giáo dục
· Ích lợi xã hội và có nhiều sản phẩm nghiên cứu
· Xu hướng coi trọng chất lượng trong xã hội hiện đại
Quá trình thực hiện hệ thống đảm bảo chất lượng
Hệ thống đảm bảo chất lượng sẽ quan tâm đến các vấn đề sau đây:
· Bản chất của cơ sở giáo dục đại học
· Loại hình hoạt động học thuật và quá trình làm việc của cơ sở
· Các chương trình đào tạo, các học phần mà cơ sở quản lý
· Bằng cấp, tiêu chuẩn, lịch công tác hàng năm của giáo viên
· Hồ sơ làm việc của giáo viên và cán bộ khác
· Các điều kiện về quản trị điều phối hoạt động giáo dục của cơ sở
· Cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và các hoạt động tăng cường
· Liên kết với các cơ sở khác
· Phương tiện hỗ trợ cho việc đào tạo lại và bồi dưỡng được cấp cho giáo viên
 Tỷ lệ tuyển sinh hàng năm, thôi học, tốt nghiệp, xuất sắc, tìm được việc làm của sinh viên thuộc cơ sở đào tạo.

Tra theo từ điển:

Tri ân các nhà tài trợ

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân sau đây đã tài trợ nhiều tài liệu quí báu cho Trung tâm:
* Nhà Xuất bản Văn học Việt Nam;
* Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam;
* Nhà Xuất bản Thế giới;
* Cty Tài liệu Trực tuyến ViNa;
* Đại Sứ Quán Thái Lan;
* Nhà Sách Thăng Long;
* Trường Đại học Thủ Dầu Một;
* Trường Đại học Đồng Tháp;
* Thầy Bùi Công Thuấn;
* Bác Phan Văn Trang - Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai;
* Thầy giáo quá cố Trần Ngọc Châu và gia đình;
* Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Việt và gia đình;
* PGS.TS Phù Chí Hoà - Trường Đại học Đà Lạt;

Trường Đại học Đồng Nai

Hello Me

Đang truy cập: