dnulib.edu.vn

Thứ Sáu, 24 tháng 5 năm 2019 - 14:03:09 (GMT+7)

Cỡ chữ

Menu Style

Cpanel

 Tri thức là sức mạnh!

Chức năng - nhiệm vụ của Trung tâm TT-TV

Trung tâm Thông tin - Thư viện trường Đại học Đồng Nai cung cấp nguồn lực và dịch vụ thông tin ở dạng sẵn sàng sử dụng để hỗ trợ giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên của trường hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Đồng thời phục vụ nhu cầu tra cứu, nghiên cứu tài liệu tham khảo chuyên ngành của sinh viên trong trường và sinh viên các trường đại học khác.
Là trung tâm văn hoá - giáo dục, phục vụ nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường
Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện là xây dựng hệ thống tra cứu mục lục điện tử để truy cập vào nguồn lực thông tin trong và ngoài Trung tâm một cách có chọn lọc phù hợp với yêu cầu của Ban Lãnh đạo nhà trường, nhu cầu của đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và sinh viên trong trường và bạn đọc ngoài xã hội.  Xây dựng, phát triển và tổ chức các nguồn lực, dịch vụ và điều kiện hoạt động, thông tin chuyên đề định kỳ theo nhu cầu công tác của cá nhân, thông tin sự kiện, ... cụ thể như sau:
Nhiệm vụ 1: Tổ chức xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin ở cả hai dạng in ấn và điện tử:
1.1. Cơ cấu lại việc tổ chức lưu trữ vốn tài liệu dạng in ấn hiện có cụ thể là nguồn sách, báo tạp chí tư liệu có sẵn và hệ thống hóa kho tài nguyên điện tử hiện có.
1.2. Đánh giá nhu cầu thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện và Người dùng tin để xác định mục tiêu phát triển của nguồn lực thông tin.
1.3. Xây dựng chính sách phát triển, hợp tác, chia sẻ nguồn lực thông tin với một số thư viện và trung tâm thông tin khác trong và ngoài địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Nhiệm vụ 2: Tổ chức nguồn lực thông tin theo các chuẩn nghiệp vụ thư viện hiện nay để đạt hiệu quả truy cập cao nhất.
2.1. Tổ chức triển khai hệ thống kho mở và đóng cho các nhóm tài liệu: tài liệu nghiệp vụ, tài liệu tra cứu, tài liệu thường được sử dụng.
2.2. Tổ chức cơ sở dữ liệu thư mục và toàn văn, … truy cập trực tuyến thông qua trang Web của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
2.3. Tăng cường tạo lập nhiều điểm truy cập hiệu quả cho việc tra cứu dữ liệu thư mục  như mục lục sách, ấn phẩm định kỳ, và các Cơ sở dữ liệu số hóa ... mà Trung tâm định hướng chọn lọc, bổ sung.
2.4. Tổ chức việc đóng tập bảo quản lưu trữ các sản phẩm in ấn theo định kỳ.
Nhiệm vụ 3: Tổ chức cơ cấu hoạt động phục vụ có hiệu quả và đảm đương tốt các mục tiêu của mô hình thư viện chuyên khảo của nhà trường.
3.1. Tổ chức khu vực tham khảo cho người dùng tin, khu vực xử lý kỹ thuật và khu vực lưu trữ một cách hợp lý, khoa học thuận tiện dễ dàng cho người dùng tin
3.2. Đào tạo, bồi dưỡng và tuyển dụng nhân sự đạt chuẩn nghiệp vụ thư viện - thông tin, có trình độ ngoại ngữ và tin học để đảm bảo phục vụ kịp thời, chính xác nhu cầu thông tin của người dùng tin.
3.3. Cơ cấu lại đội ngũ viên chức chia thành các nhóm chính: Quản lý; Xử lý kỹ thuật - nghiệp vụ; Phục vụ lưu hành - dịch vụ và Ứng dụng công nghệ-truyền thông. Ba nhóm này phải hoạt động theo cách thức chia sẻ, phối hợp có phân công nhiệm vụ, quy trình công tác và mô tả công việc của từng nhóm và từng cá nhân.
Nhiệm vụ 4: Tổ chức dịch vụ thông tin và tham khảo đảm bảo tiêu chí phục vụ kịp thời, đầy đủ, đáng tin cậy và đúng cách.
4.1. Tổ chức việc đọc tại chổ, dịch vụ lưu hành theo quy định sử dụng tài liệu và chính sách lưu thông tài liệu của Trung tâm.
4.2. Kiện toàn hệ thống tra cứu và vốn tài liệu tham khảo để tổ chức có hiệu quả dịch vụ tham khảo.
4.3. Xác định được thế mạnh nguồn thông tin điện tử và tài liệu số hóa để định hướng phục vụ thông tin trực tuyến cho người dùng tin có thể truy cập tại chổ hay từ xa.
4.4. Tổ chức tập huấn cho người dùng tin biết cách sử dụng các nguồn lực của Trung tâm Thông tin - Thư viện như tra cứu cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo, ...
4.5. Thiết lập dịch vụ hổ trợ thông tin cho người dùng tin như biên soạn thư mục và danh mục chuyên đề mà người dùng tin quan tâm, thông tin chuyên đề theo định kỳ, theo nhu cầu công tác của cá nhân, …
Nhiệm vụ 5:Tổ chức hoàn thiện các cơ sở dữ liệu (CSDL) đảm bảo theo các chuẩn nghiệp vụ xử lý kỹ thuật.
5.1. Đảm bảo các chuẩn biên mục để tổ chức biên mục sách, ẩn phẩm định kỳ, bài báo trích báo/ tạp chí, CSDL toàn văn, …
5.2. Xây dựng kho tư liệu số hóa đảm bảo các chuẩn số hóa tài liệu nhằm hai mục đích là để bảo đảm truy cập và bảo quản vốn thông tin tư liệu.
5.3. Đảm bảo bảo trì, lưu hành, và cập nhật cơ sở dữ liệu, nguồn lực thông tin.
5.4. Liên kết và phối hợp chặt chẻ với khoa Tin học – Ngoại ngữ của nhà trường để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời về điều kiện cơ sở hạ tầng phát triển công nghệ thông tin, ứng dụng tự động hóa trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ thông tin - thư viện.
Nhiệm vụ 6:Xây dựng kế hoạch dự báo và đánh giá tổng kết nhu cầu và hiệu quả phục vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
6.1. Đánh giá hiệu quả phục vụ và đầu tư của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
6.2. Đánh giá, định hướng nhu cầu sử dụng và quảng bá để thu hút người dùng tin khai thác nguồn lực thông tin của Trung tâm Thông tin - Thư viện.
6.3. Xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2012 – 2016, kế  hoạch định kỳ hàng năm - kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. 
6.4. Tham gia các hội thông tin - thư viện trong nước để kịp thời cập nhật chính sách, xu hướng và chuẩn nghiệp vụ trong hoạt động Thông tin - thư viện.
6.5. Báo cáo chính xác cho cấp trên kịp thời giải quyết và ủng hộ các kế hoạch, mục tiêu của Trung tâm Thông tin - Thư viện. Mỗi cuối năm, các mục tiêu của Trung tâm Thông tin - Thư viện phải được đánh giá và nâng cao hơn theo yêu cầu, định hướng phát triển của nhà trường.                                               
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

Cập nhật ngày Thứ Sáu, 02 tháng 8 năm 2013 - 09:50:24 (GMT+7)

Suy ngẫm

* Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.
* Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói của tôi có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể và ăn mặc ưa nhìn hơn...
* Ngày hôm nay, tôi sẽ có một danh sách những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới với một trái tim yêu thương và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua.
* Ngày hôm nay, tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài, làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một chiếc thiệp điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...
* Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào. Bạn cũng vậy nhé! Hãy nhớ rằng: Gieo suy nghĩ, bạn sẽ gặt hành vi. Gieo hành vi, gặt tính cách. Và gieo tính cách, bạn gặt số phận. Hãy gieo cho mình những suy nghĩ tích cực mỗi ngày để bạn có một tinh thần trong lành, mạnh mẽ. Hãy đọc trang này mỗi ngày như câu thần chú cho sức mạnh nội tại của bạn. Và bạn sẽ ngạc nhiên vì những kết quả bạn nhận được. Chúc bạn có một ngày hữu ích và tràn đầy những niềm vui, sự yêu thương.
    * Sưu tầm *

Tra theo từ điển:

Tri ân các nhà tài trợ

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Đồng Nai chân thành cảm ơn các đơn vị và cá nhân sau đây đã tài trợ nhiều tài liệu quí báu cho Trung tâm:
* Nhà Xuất bản Văn học Việt Nam;
* Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam;
* Nhà Xuất bản Thế giới;
* Cty Tài liệu Trực tuyến ViNa;
* Đại Sứ Quán Thái Lan;
* Nhà Sách Thăng Long;
* Trường Đại học Thủ Dầu Một;
* Trường Đại học Đồng Tháp;
* Thầy Bùi Công Thuấn;
* Bác Phan Văn Trang - Nguyên Bí thư Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai;
* Thầy giáo quá cố Trần Ngọc Châu và gia đình;
* Nhà giáo Ưu tú Phạm Hồng Việt và gia đình;
* PGS.TS Phù Chí Hoà - Trường Đại học Đà Lạt;

Trường Đại học Đồng Nai

Hello Me

Website hiển thị tốt với trình duyệt Firefox
Đang truy cập: Giới thiệu Nhiệm vụ